Facebook

วิธีสั่งซื้อสินค้า

1. log in ด้วย รหัสเข้าใช้ และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม

2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงเมนูสมาชิก ดังรูป

- ข้อมูลส่วนตัว(ชื่อ user นั้นๆ) คลิกเพื่อดูข้อมูลส่วนตัว และสามารถแก้ไขข้อมูลได้
- เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกเพื่อเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรหัสเข้าใช้ และรหัสผ่านใหม่
- รายการสั่งซื้อ คลิกเพื่อดูรายการสั่งซื้อ เพื่อที่จะชำระสินค้า หรือตอบรับ เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

- ออกจากระบบ คลิกเพื่อออกจากระบบ

 

3. ค้นหาสินค้าจากโมดูลค้นหา สินค้า หรือ เลือกสินค้าจากหมวดสินค้าที่ต้องการ

 

4. คลิกปุ่มของหนังสือที่ต้องการ

5. เข้าสู่หน้ารายการรถเข็นสินค้า ซึ่งบอกรายชื่อหนังสือที่เราคลิกเลือก จำนวน และยอดรวมทั้งหมด ถ้าต้องการเลือกสินค้าเพิ่ม

คลิกปุ่ม
หากต้องการทำรายการต่อไป คลิกปุ่ม


6. หน้าสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า เลือกวิธีชำระเงิน วิธีจัดส่ง แก้ไขข้อมูลใบเสร็จ และ เพิ่มสถานที่ส่งได้ภายในหน้านี้
กดปุ่ม เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

7. แสดงหน้าจอขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้า เป็นอันสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า

- คลิกเพื่อดูรายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 00xxxxx คือการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อในใบสั่งซื้อนั้น โดยสามารถสั่งพิมพ์ ได้
- คลิกเพื่อแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของ คุณXXXX คือการแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของคุณทุกครั้ง โดยจะแจ้งเลขที่สั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน และ สถานะของการสั่งซื้อ
- คลิกเพื่อชำระเงินของเอกสารสั่งซื้อเลขที่ 00xxxxx คือเพื่อไปสู่หน้าแจ้งการชำระเงิน