Facebook

การจัดส่งสินค้า

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้จากหน้าหลักในส่วนเมนูสมาชิก(รายการสั่งซื้อ)

 

การจัดส่งสินค้า

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดส่งสินค้าให้ทางพัสดุไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับการชำระเงินแล้ว( หรืออาจเร็วกว่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์) หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน โปรดติดต่อทาง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่     หรือโทร 073299980 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.  วันเสาร์ เวลา 10.30-16.30 น.