Facebook

วิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อเข้าสู่หน้าสำหรับเลือกวิธีชำระเงิน มีวิธีให้เลือกดังต่อไปนี้

- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เลขที่บัญชี 155-2-12355-4

 

การโอนเงินเข้าธนาคาร บัญชีออมทรัพย์

สำหรับวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร จะมีขั้นตอน ดังนี้
1. ติ้กเลือกวิธีชำระ


2.
เมื่อสั่งสินค้าเสร็จจะปรากฏ หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ซึ่งจะมีลิงค์ให้กลับมาทำรายการ ดังนี้


 

- คลิกเพื่อดูรายละเอียดใบสั่งซื้อเลขที่ 00xxxxx คือการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อในใบสั่งซื้อนั้น โดยสามารถสั่งพิมพ์ ได้

- คลิกเพื่อแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของ คุณXXXX คือการแสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมดของคุณทุกครั้ง โดยจะแจ้งเลขที่สั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน และ สถานะของการสั่งซื้อ

 

 

- ปุ่ม คลิกเพื่อแจ้งการชำระสินค้า

- ปุ่ม คลิกเพื่อแก้ไขการชำระเงินใหม่ (ในกรณีที่แจ้งการชำระสินค้าไปแล้ว แต่ข้อมูลผิด)

- ปุ่ม คลิกเพื่อตอบรับว่าได้รับสินค้า/สินค้าชำรุด (ขั้นตอนนี้จะแจ้งกลับมาได้ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว)

- คลิกเพื่อชำระเงินของเอกสารสั่งซื้อเลขที่ 00xxxxxx เป็นการระบุรายละเอียดการชำระเงิน ตามรายการสั่งซื้อ (เหมือนกับการคลิกปุ่ม ) จะปรากฏ หน้าจอดังแสดง

 

 

 

 

 

 

- ในขั้นตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน และ วิธีการโอนเงินได้ โดยคลิกเลือกดรอปดาวน์ในหัวข้อ วิธีการชำระ และ วิธีการโอนเงิน
จากนั้นคลิกปุ่ม จะปรากฎหน้าจอตอบรับการแจ้งชำระดังรูปข้างล่าง

 

**เงื่อนไขการคืนเงินชำระบัตรเครดิต ไม่รับคืนสินค้าและคืนเงินทุกกรณี**