Facebook

วิธีสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

วิธีสมัครสมาชิก YRUBOOK

1. คลิกลิงค์ ลงทะเบียนลูกค้าใหม่


2. คุณจะเห็นข้อความแจ้งเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก คลิกตกลง เพิ่อไปยังหน้าถัดไป


3. กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน กดปุ่มลงทะเบียนซื้อสินค้า เพื่อสมัครสมาชิก

4. เมื่อคุณกดปุ่มสมัครสมาชิกแล้ว จะมีข้อความแจ้งให้เข้าไปยืนยันการสมัครสมาชิกในอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

5. คลิกลิ้งก์ยืนยันการสมัครสมาชิกในอีเมล์ที่ได้รับ กลับมาที่ เว็บ yrubook.com แจ้งข้อความยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ์

6.ทำการเข้าสู่ระบบ (Login) เป็นอันสิ้นสุดการสมัครสมาชิก


เป็นอันสิ้นสุดการสมัครสมาชิก