Facebook

ฝ่ายขายและสมาชิก

ecommerce
ที่อยู่:
อาคาร ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3
ต.สะเตง อ.เมือง
ยะลา
95000
ไทย

โทรศัพท์: 0-7329-9980

ข้อมูล: สอบถามเรื่องการสมัครสมาชิก, หนังสือ,การสั่งซื้อหนังสือ ฯลฯ